Люлякова вълнена идилия

Картина от вълна, с рамка, размер 32/42