Порталът

размер 33/40, смесена техника масло/акрил