Под цъфналите вишни

акрил, платно с подрамка, размер 30/40