Мартеница Елбетица Врачанско

 

Мартеница-гривна с ръчно бродирана българска шевица.

„Елбетица“. Символизира кръговрата на

живота и съдбата, като предпазва хората

от зли външни влияния. Мотивът е от Врачанско