Кон

 

Ръчно бродирано яйце с българска шевица “Кон”от  Софийско. В българската шевица се среща и соларния мотив на коня като израз на сила, могъщество и божественост.  Размер 7см. Изработва се с поръчка.

Не е налично