Конска глава

Ръчно бродирана картичка с мотив – българска шевица.
“Конска глава” от Софийско. В българската шевица се среща соларният мотив на коня като израз на сила, могъщество и божественост.

Налично