Конска глава

Магнит за хладилник. Ръчно бродиран с мотив – българска шевица.
“Конска глава” от Софийско. В българската шевица се среща соларният мотив на коня като израз на сила, могъщество и божественост.
Размер – 5см/5см.
Изработва се по поръчка. Срок за изработка – до 5 дни.