Извисяване

маслени бои, платно с подрамка, размер 50/40