Българска шевица -“Рогатите глави”

Магнит за хладилник. Ръчно бродиран с мотив – българска шевица от Софийско.
“Рогатите глави”-прието е такива „бичи глави” да се наричат с гръцкия термин-“букрании”.Тайнството на преходите между безтелестната и телесната форми на Живота са представени като рогати глави, с техния смисъл на утроба – като място на този преход.
Размер – 5см/5см.

 

Наличен